EINDHOVENS DAGBLAD


Rob Nederpelt

THE MOST CHARMING THEATRE PLAY – THE MASK IN DE EFFENAAR

Performance: Mme Leopoldine’s Memoires, by Theatre The Mask. Performers: Iva en Petar Mandic. De Effenaar, 6 September.

Also in De Effenaar the season has started again. This year there are again many films and concerts on the program. In between there is also regularly theatre to be seen. Theatre The Mask from Yugoslavia was the first to perform, with a short but most charming performance: Mme Lepoldinine’s Memoires.

In it, the two actors of The Mask portray a simple and playful story, set to a sophisticated musical background, which exactly matches the movements. The actors have adorned themselves with gigantic heads, which protrude high above their bodies. Madame Leopoldine, who is the focus of the play, has a large flat head that looks a bit like the statues on Easter Island. She looks like an old spinster in a black dress with a white lace collar.

Her appearance, with the pinched mouth of the frustrated bigot, stands in stark contrast to the graceful dance steps she can do when the fantasy gets hold of her. Then she brings out a little man-puppet to brighten up her sad existence. This is not done exuberantly. She violently presses the puppet’s head into her birthday cake, as if to punish it for its own lustful whims.

The whole thing is a bit like living puppet theatre, especially when Leopoldine’s sister comes to visit, who looks just like her. A cousin with piggy eyes, who also scurries around from time to time, is something she annoyingly avoids. After all, in her cramped little life, reality is carefully kept at bay.

The performance, full of a simple kind of symbolism, is technically well put together. The ballet stances are smoothly woven into the whole, the wordless scenes are generally easy to follow, and as a visual story it is attractive to watch.
A nice start of the series of Theatre-Thursdays at De Effenaar.

EINDHOVENS DAGBLAD


Rob Nederpelt

ALLERAARDIGST THEATERSPEL THE MASK IN DE EFFENAAR

Voorstelling: Mme Leopoldine’s Memoires, door Theatre The Mask. Spelers: Iva en Petar Mandic. De Effenaar, 6 september.

Ook in De Effenaar is het seizoen weer begonnen. Dit jaar staan er opnieuw heel wat films en concerten op het programma. Daartussen door is ook regelmatig theater te zien. Theatre The Mask uit Joegoslavië was daarbij als eerste aan de beurt, met een korte maar alleraardigste voorstelling: Mme Lepoldinine’s Memoires.

De twee spelers van The Mask beelden daarin een simpel en speels verhaaltje uit, op een uitgekiende muzikale achtergrond, die precies bij de bewegingen past. De acteurs hebben zich getooid met reusachtige koppen, die hoog boven hun lichamen uitsteken. Mevrouw Leopoldine, waar het spel om draait, heeft een groot plat hoofd dat wel wat weg heeft van de beelden op het Paaseiland. Ze ziet eruit als een oude vrijster, in een zwarte jurk met een wit kanten boordje.

Haar verschijning, met het geknepen mondje van de gefrustreerde kwezel, staat in een mooie tegenstelling tot de sierlijke danspassen die ze maken kan als de fantasie haar te pakken krijgt. Dan haalt ze een kleine mannetjespop te voorschijn die haar treurige bestaan moet opvrolijken. Dat gaat weinig uitbundig. Met geweld drukt ze de poppenkop in haar verjaardagstaart, als om hem te straffen voor haar eigen wellustige bevliegingen.

Het geheel heeft iets van een levend marionettentheater, vooral als Leopoldine’s zuster op bezoek komt, die als twee druppels water op haar lijkt. Een neef met varkensoogjes, die ook af en toe rondscharrelt, gaat ze geërgerd uit de weg. In haar benauwde leventje wordt de realiteit immers zorgvuldig buiten de deur gehouden.

De voorstelling, vol van een eenvoudig soort symboliek, zit technisch goed in elkaar. De balletstandjes zijn soepel in het geheel verweven, de woordloze scènes zijn over het algemeen goed te volgen en als beeldverhaal is het aantrekkelijk om te zien.
Een mooi begin van de serie Theaterdonderdagen in De Effenaar.