22 MESS


AWARD OF THEATRE CRITICS, DRAMATURGS AND THEATRE SCHOLARS

A group of theatre critics, dramaturgs and theatre scholars who followed the 22nd Festival of Small and Experimental Stages of Yugoslavia in Sarajevo, with desire to affirm and encourage research work in theatre, believes that the play “SOMEBODY HAS KILLED THE PLAY”, by theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo, performed by IVA KOSTOVIĆ-MANDIĆ and PETAR MANDIĆ, is the most appropriate to the original intentions of this Festival and, therefore, its most significant event.
The play “SOMEBODY HAS KILLED THE PLAY” by Theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo, exploring the function of seemingly secondary elements in the drama theatre (mask, movement, music), achieved a complete dramatic whole.
For successful participation in the Festival, we are giving the Maska i Pokret Theatre an artistic painting, the work of the academic painter Edin Numankadić from the cycle “Colour, Space and Time”.

In the signature:

Slobodarn Blagojević, m.p.
SiIvija Bogdanović, m.p.
Hamdija Demirović, m.p.
Ljubomir Djurković, m.p.
Mirza Fehimović, m.p.
Dalibor Foretić, m.p.
Jose-Angel Gomes Fuentes, m.p.
Marko Kovačević, m.p.
Vesna Mašić, m.p.
Slavko Milanović, m.p.
Josip Pejaković, m.p.
Nada Rakić, m.p.
Nela Rubić, m.p.
Velirmir Stojanović, m.p.
Mile Stojić, m.p.
Jasna Šamić, m.p.
Aleksandar Vagner, m.p.

In Sarajevo, April 5, 1981.

22 MESS


NAGRADA TEATROLOGA, KRITIČARA I DRAMSKIH UMJETNIKA

Grupa teatrologa, kritičara, i dramskih umjetnika koji su pratili 22. festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije u Sarajevu, sa željom da afirmiše i podstakne istraživački rad u teatru, smatra da je predstava “NEKO JE UBIO PJESMU”, teatra “Maska i pokret” iz Sarajeva, a u izvođenju IVE KOSTOVIĆ-MANDIĆ i PETRA MANDIĆA, najprimjerenija prvobitnim intencijama ovog Festivala i, samim tim, njegov najznačajniji događaj.
Predstava “NEKO JE UBIO PJESMU” Teatra ”Maska i pokret” iz Sarajeva, istražujući funkciju elemenata naizgled sporednih u dramskom teatru (maska, pokret, muzika), ostvarila je zaokruženu dramsku cjelinu.
Za uspješno učešće na Festivalu poklanjamo Teatru “Maska i pokret” umjetničku sliku, rad akademskog slikara Edina Numankadića iz ciklusa “Boja, prostor i vrijeme”.

U potpisu:

Slobodarn Blagojević, s. r.
SiIvija Bogdanović, s. r.
Hamdija Demirović, s. r.
Ljubomir Djurković, s. r.
Mirza Fehimović, s. r.
Dalibor Foretić, s. r.
Jose-Angel Gomes Fuentes , s . r.
Marko Kovačević, s. r.
Vesna Mašić, s. r.
Slavko Milanović, s. r.
Josip Pejaković, s. r.
Nada Rakić, s. r.
Nela Rubić, s. r.
Velirmir Stojanović, s. r.
Mile Stojić, s. r.
Jasna Šamić, s. r.
Aleksandar Vagner, s. r.

U Sarajevu, 5. april 1981. godine