Iva & Petar

Home/Iva & Petar

About Iva & Petar

Iva Kostovic-Mandick & Petar Mandick are two artists, theatre-makers, playwrights and performers working together for over three decades, devoting their life to exploring the use of a mask in theatre and to creating their own theatre.

POEZIJA MASKE

Dalibor Foretić, theatre critic
Predstava »Netko je ubio pjesmu« u izvedbi grupe »Maska i pokret« iz Sarajeva podsjeća na slavne MESS-ovske dane istraživanja.

POEZIJA MASKE2020-06-13T01:43:33+02:00

ŠTA JE POD MASKOM MASKE

Enver Dizdar, SVIJET magazine
U zvaničnoj konkurenciji najstarijeg festivala malih i eksperimentalnih scena u nas.

ŠTA JE POD MASKOM MASKE2020-06-13T01:01:28+02:00

POD VELOM MASKE

Marko Kovačević, dramaturg, pozorišni kritičar
Iskustva »pozorišta u stanu«. Došli smo da razgovaramo o njihovom pozorištu, o radu, o planovima.

POD VELOM MASKE2020-06-13T15:25:44+02:00

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN

Nada Rakić, pozorišni kritičar
Razgovaramo sa Petrom Mandićem i Ivom Kostović — Mandić, osnivačima teatarske radionice »Maska i pokret« koja se već četiri godine bavi istraživanjem funkcije maske u pozorištu. ...

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN2020-06-13T15:45:32+02:00

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU

Davor Korić, dramatist, film director
Festival je pokrenut sa mrtve tačke zahvaljujući inventivnoj i nadahnutoj predstavi »Neko je ubio pjesmu«, čiji su kompletni autori Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić.

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU2020-06-30T01:42:05+02:00

SELEKTORI O IZBORU

Laslo Gerold, theatre critic and historian
Predstava... ima svoju dosljednu dramaturšku liniju radnje, ritmički razvoj scenskih dogadjanja, poetičnu notu, iskustvo ljudske istine i visok stepen artizma.

SELEKTORI O IZBORU2020-06-14T19:26:43+02:00

NAGRADA REVIJE “VEN”

Tradicionalna nagrada “TRI ZLATNE ZVIJEZDE” ovaj put pripala je Teatru “Maska i pokret” iz Sarajeva za predstavu “NEKO JE UBIO PJESMU”.

NAGRADA REVIJE “VEN”2020-06-13T01:42:11+02:00

POZORIŠTE MASKA I POKRET

Branko Brđanin, theatre critic, dramaturg
Ovako kako to čine u pozorištu “Maska i pokret” svim scenskim sredstvima koja se koriste vraća se ono osnovno značenje koja su ona imala od samih početaka pozorišta.

POZORIŠTE MASKA I POKRET2020-06-30T01:44:01+02:00
Go to Top