Iva & Petar

About Iva & Petar

Iva Kostovic-Mandick & Petar Mandick are two artists, theatre-makers, playwrights and performers working together for over three decades, devoting their life to exploring the use of mask in theatre and to creating their own theatre.
livingimage

POEZIJA MASKE

Dalibor Foretić, theatre critic
Predstava »Netko je ubio pjesmu« u izvedbi grupe »Maska i pokret« iz Sarajeva podsjeća na slavne MESS-ovske dane istraživanja.

POEZIJA MASKE2021-02-07T23:47:59+01:00

ŠTA JE POD MASKOM MASKE

Enver Dizdar, SVIJET magazine
U zvaničnoj konkurenciji najstarijeg festivala malih i eksperimentalnih scena u nas.

ŠTA JE POD MASKOM MASKE2021-02-08T00:27:54+01:00

POD VELOM MASKE

Marko Kovačević, dramaturg, pozorišni kritičar
Iskustva »pozorišta u stanu«. Došli smo da razgovaramo o njihovom pozorištu, o radu, o planovima.

POD VELOM MASKE2021-02-08T00:32:29+01:00

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN

Nada Rakić, pozorišni kritičar
Razgovaramo sa Petrom Mandićem i Ivom Kostović - Mandić, osnivačima teatarske radionice »Maska i pokret« koja se već četiri godine bavi istraživanjem funkcije maske u pozorištu. ...

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN2021-02-08T00:34:47+01:00

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU

Davor Korić, dramatist, film director
Festival je pokrenut sa mrtve tačke zahvaljujući inventivnoj i nadahnutoj predstavi »Neko je ubio pjesmu«, čiji su kompletni autori Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić.

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU2021-02-07T23:49:23+01:00

SELEKTORI O IZBORU

Laslo Gerold, theatre critic and historian
Predstava... ima svoju dosljednu dramaturšku liniju radnje, ritmički razvoj scenskih dogadjanja, poetičnu notu, iskustvo ljudske istine i visok stepen artizma.

SELEKTORI O IZBORU2021-02-07T23:51:45+01:00
Go to Top