Mme Leopoldine's Memoires

UNIVERZALNI SVIJET MASKE

Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić: Eksperimentalno i tragalački

UNIVERZALNI SVIJET MASKE2021-02-13T18:52:15+01:00

LICE ZA MASKU

D. Hadžihasanović, theatre critic
Razgovara sa Ivom Kostović-Mandić i Petrom Mandićem o dostignućima njihovog teatra "Maska i pokret".

LICE ZA MASKU2021-02-16T12:47:22+01:00

PRAVA FESTIVALSKA OSTVARENJA

Teatar »Maska i pokret« pokazao je i na ovom festivalu da u svom istraživanju predstavlja ozbiljan, zanimljiv i, u svakom slučaju, novi teatarski pokret.

PRAVA FESTIVALSKA OSTVARENJA2021-02-13T18:43:47+01:00

KAZALIŠTE IZ KUĆNE RADINOSTI

Dalibor Foretić, teatarski kritičar
U sklapanju jedne nove scenske stvarnosti dvoje mladih kazališnih umjetnika možda su na tragu onog scenskog čuda koje je Craig svojevremeno nazvao »nadmarionetom«.

KAZALIŠTE IZ KUĆNE RADINOSTI2021-02-14T16:10:06+01:00

RIJEDAK KAZALIŠNI ČIN

Zehra Kreho, pozorišni kritičar
Naoko prevelika scena, čini se bila je prednost: Iva i Petar Mandić su svaku njenu pukotinu „ispunili zlatom", toplinom, energijom...

RIJEDAK KAZALIŠNI ČIN2021-02-14T00:25:59+01:00

DVE RAZLIČNI KONCEPCII

Iva i Petar Mandić, koji su kompletni autori obje produkcije, kreiraju vlastiti model kazališta u kojem su maska, pokret i glazba precizno oblikovani i međusobno povezani. U tome je gotovo neopisivo kako njihov rad podsjeća na istinsku dramatičnu poeziju.

DVE RAZLIČNI KONCEPCII2021-02-15T00:59:02+01:00

SO MASKITE NA IVA I PETAR MANDIK

"Maska i pokret" je model pozorišta gde maska ima magičnu suštinu, gde se pokret zasniva na tehnici klasičnog baleta i gde je muzika deo igre.

SO MASKITE NA IVA I PETAR MANDIK2021-02-15T13:18:14+01:00

TEATAR VO STAN

Sa statusom slobodnih umetnika, par Iva i Petar Mandić stvaraju sopstveno pozorište i kreiraju svoj specifični scenski izraz, zasnovan isključivo na maski, muzici i pokretu.

TEATAR VO STAN2021-02-24T00:14:36+01:00

O NAGRADI I JOŠ PONEČEM

Marko KOVAČEVIĆ, dramaturg i pozorišni kritičar
Razgovara sa Ivom i Petrom Mandićem o gostovanju na Festivalu u Sitgesu i o značajnoj nagradi Cau Ferrat koju su ovi mladi umjetnici dobili za predstavu Ispovijest gospođice Leopoldine na festivalu.

O NAGRADI I JOŠ PONEČEM2021-02-24T00:07:50+01:00
Go to Top