Interviews – Mme Leopoldines Memoires

LICE ZA MASKU

D. Hadžihasanović, theatre critic
Razgovara sa Ivom Kostović-Mandić i Petrom Mandićem o dostignućima njihovog teatra "Maska i pokret".

LICE ZA MASKU2021-02-16T12:47:22+01:00

TEATAR VO STAN

Sa statusom slobodnih umetnika, par Iva i Petar Mandić stvaraju sopstveno pozorište i kreiraju svoj specifični scenski izraz, zasnovan isključivo na maski, muzici i pokretu.

TEATAR VO STAN2021-02-24T00:14:36+01:00

O NAGRADI I JOŠ PONEČEM

Marko KOVAČEVIĆ, dramaturg i pozorišni kritičar
Razgovara sa Ivom i Petrom Mandićem o gostovanju na Festivalu u Sitgesu i o značajnoj nagradi Cau Ferrat koju su ovi mladi umjetnici dobili za predstavu Ispovijest gospođice Leopoldine na festivalu.

O NAGRADI I JOŠ PONEČEM2021-02-24T00:07:50+01:00
Go to Top