Theatre Reviews – Mme Leopoldines Memoires

UNIVERZALNI SVIJET MASKE

Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić: Eksperimentalno i tragalački

UNIVERZALNI SVIJET MASKE2021-02-13T18:52:15+01:00

PRAVA FESTIVALSKA OSTVARENJA

Teatar »Maska i pokret« pokazao je i na ovom festivalu da u svom istraživanju predstavlja ozbiljan, zanimljiv i, u svakom slučaju, novi teatarski pokret.

PRAVA FESTIVALSKA OSTVARENJA2021-02-13T18:43:47+01:00

KAZALIŠTE IZ KUĆNE RADINOSTI

Dalibor Foretić, teatarski kritičar
U sklapanju jedne nove scenske stvarnosti dvoje mladih kazališnih umjetnika možda su na tragu onog scenskog čuda koje je Craig svojevremeno nazvao »nadmarionetom«.

KAZALIŠTE IZ KUĆNE RADINOSTI2021-02-14T16:10:06+01:00

RIJEDAK KAZALIŠNI ČIN

Zehra Kreho, pozorišni kritičar
Naoko prevelika scena, čini se bila je prednost: Iva i Petar Mandić su svaku njenu pukotinu „ispunili zlatom", toplinom, energijom...

RIJEDAK KAZALIŠNI ČIN2021-02-14T00:25:59+01:00

DVE RAZLIČNI KONCEPCII

Iva i Petar Mandić, koji su kompletni autori obje produkcije, kreiraju vlastiti model kazališta u kojem su maska, pokret i glazba precizno oblikovani i međusobno povezani. U tome je gotovo neopisivo kako njihov rad podsjeća na istinsku dramatičnu poeziju.

DVE RAZLIČNI KONCEPCII2021-02-15T00:59:02+01:00

SO MASKITE NA IVA I PETAR MANDIK

"Maska i pokret" je model pozorišta gde maska ima magičnu suštinu, gde se pokret zasniva na tehnici klasičnog baleta i gde je muzika deo igre.

SO MASKITE NA IVA I PETAR MANDIK2021-02-15T13:18:14+01:00

PREDSTAVE TEATRA »MASKA I POKRET« NA TV

Ova nova predstava će pozorišnim TV gledaocima upotpuniti sliku istraživačkih nastojanja autora Ive Kostović-Mandić i Petra Mandića.

PREDSTAVE TEATRA »MASKA I POKRET« NA TV2021-02-14T18:03:11+01:00

JEDNOČINKA BIZARNOG HUMORA

Jan Baart, Haarlems Dagblad
Maske, uvijek različite po formi i izrazu, su za Ivu i Petra Mandića uvijek i polazište za kreiranje predstave.

JEDNOČINKA BIZARNOG HUMORA2021-02-26T10:58:16+01:00

GOSPOĐICA LEOPOLDINE JEDINSTVENA I UZBUDLJIVA

Aad Sonneveld, theatre critic
Nesumnjivo je ovaj oblik pozorišta jedinstven... njihov cilj je da masku ožive u pozorištu.

GOSPOĐICA LEOPOLDINE JEDINSTVENA I UZBUDLJIVA2021-02-25T00:25:19+01:00

NAJŠARMANTNIJA POZORIŠNA PREDSTAVA – THE MASK IN EFFENAAR

Puna jednostavne vrste simbolike, predstava ima nešto od živućeg pozorišta lutaka.

NAJŠARMANTNIJA POZORIŠNA PREDSTAVA – THE MASK IN EFFENAAR2021-02-25T13:27:16+01:00
Go to Top