Neko je ubio pjesmu

POEZIJA MASKE

Dalibor Foretić, theatre critic
Predstava »Netko je ubio pjesmu« u izvedbi grupe »Maska i pokret« iz Sarajeva podsjeća na slavne MESS-ovske dane istraživanja.

POEZIJA MASKE2021-02-07T23:47:59+01:00

ŠTA JE POD MASKOM MASKE

Enver Dizdar, SVIJET magazine
U zvaničnoj konkurenciji najstarijeg festivala malih i eksperimentalnih scena u nas.

ŠTA JE POD MASKOM MASKE2021-02-08T00:27:54+01:00

POD VELOM MASKE

Marko Kovačević, dramaturg, pozorišni kritičar
Iskustva »pozorišta u stanu«. Došli smo da razgovaramo o njihovom pozorištu, o radu, o planovima.

POD VELOM MASKE2021-02-08T00:32:29+01:00

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN

Nada Rakić, pozorišni kritičar
Razgovaramo sa Petrom Mandićem i Ivom Kostović - Mandić, osnivačima teatarske radionice »Maska i pokret« koja se već četiri godine bavi istraživanjem funkcije maske u pozorištu. ...

SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN2021-02-08T00:34:47+01:00

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU

Davor Korić, dramatist, film director
Festival je pokrenut sa mrtve tačke zahvaljujući inventivnoj i nadahnutoj predstavi »Neko je ubio pjesmu«, čiji su kompletni autori Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić.

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU2021-02-07T23:49:23+01:00

SELEKTORI O IZBORU

Laslo Gerold, theatre critic and historian
Predstava... ima svoju dosljednu dramaturšku liniju radnje, ritmički razvoj scenskih dogadjanja, poetičnu notu, iskustvo ljudske istine i visok stepen artizma.

SELEKTORI O IZBORU2021-02-07T23:51:45+01:00
Go to Top