Theatre Reviews – Neko je ubio pjesmu

POEZIJA MASKE

Dalibor Foretić, theatre critic
Predstava »Netko je ubio pjesmu« u izvedbi grupe »Maska i pokret« iz Sarajeva podsjeća na slavne MESS-ovske dane istraživanja.

POEZIJA MASKE2021-02-07T23:47:59+01:00

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU

Davor Korić, dramatist, film director
Festival je pokrenut sa mrtve tačke zahvaljujući inventivnoj i nadahnutoj predstavi »Neko je ubio pjesmu«, čiji su kompletni autori Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić.

TRAGANJE KROZ POKRET I MASKU2021-02-07T23:49:23+01:00

SELEKTORI O IZBORU

Laslo Gerold, theatre critic and historian
Predstava... ima svoju dosljednu dramaturšku liniju radnje, ritmički razvoj scenskih dogadjanja, poetičnu notu, iskustvo ljudske istine i visok stepen artizma.

SELEKTORI O IZBORU2021-02-07T23:51:45+01:00

OBJELODANJENI PRIVID

Dubravko Bibanović, theatre director
Njihov put uspjeha jedino je moguć u jednom sasvim novom prostoru koji će dobiti njihovu boju, njihov miris, baš kao što je neophodno mukotrpno traganja za onom vrstom publike koja će prihvatiti senzibilitet koji ovaj teatar nosi.

OBJELODANJENI PRIVID2021-02-08T00:03:57+01:00

VJERA U TEATAR

Ljubica Ostojić, theatre critic, writer, dramaturg
O njima treba tek govoriti. Ovo su samo riječi za onu bijelu priču koja se nastavlja pošto se uselila u nas sa svakim pokretom koji smo u sebi odigrali, slijedeći njihovu igru.

VJERA U TEATAR2021-02-08T00:04:34+01:00

NEKO JE UBIO PJESMU NA TV

Predstavljajući pozorišno stvaralaštvo i savremeni scenski izraz u svim njegovim segmentima, TV Sarajevo je pripremilo snimak pozorišne predstave »Neko je ubio pjesmu«, autora Ive Kostović-Mandić i Petra Mandića.

NEKO JE UBIO PJESMU NA TV2021-02-08T00:05:18+01:00
Go to Top