ETIDE SA MASKAMA

Materijal iz ove faze – niz kratkih cjelina/tačaka – koji se protezao od farse i komedije do ozbiljnijih komada inspirisanih Žan Ženeom i Joneskom, sastavili smo i nazvali „ETIDE SA MASKAMA“. Dijelovi Etida su kasnije bili snimljeni za nacionalnu televiziju.

Etide sa maskama su bile u pravom smislu riječi kratke studije, kratki igrokazi sa raznim vrstama maski i raznim sižeima. U stilu pučkog pozorišta i mističnih igrokaza.
Cijeli program objedinjuje upotreba maske (kaširane, srednje veličine), plesni pokreti / mime i muzika.
Ali sadržaj nije bio ujednačen: smjenjuju se tačke od farse i komedije sa crnim humorom (Samba, Tango, Maske) do tačaka sa daleko dubljim značenjima i simbolima (Dželat, Valcer, Baba i Njuškalo) – do prevashodno vizuelnih tačaka.

Period je ipak donio neki ‘buzz’ – da postojimo. Konkretno bilo je i nekoliko ponuda da se tu i tamo nešto snimi i prikaže na TV. Privukli smo pažnju nekih TV producenata. Slijedilo je i nekoliko intervjua i najava u raznim novinama.

Etide pokazuju upravo to gdje smo bili u tom momentu naših istraživanja i otkrivanja. Maska može podjednako da služi i u farsi i u simboličkim prikazanjima. Ovo ujedno iskazuje naše dvoumice u kojem pravcu ćemo ići: afinitet postoji za oba pravca – farsa, humor ili simbolični teatar.

Ovaj period trajao je grubo od novembra ‘79. do iza ljeta ‘80.
Pored predstava u stanu bilo je i jedno javno izvođenje u Zagrebu u okviru nekog pučkog festivala na Maksimiru.

Kasnije to ljeto dodali smo još par Etida ovaj put sa uvećanim maskama – parodija na komercijalne TV programe. Ovo je bilo prikazano na TV ali nismo više run program u primaćoj sobi.

Share This Story, Choose Your Platform!