HAHAHA – APPLAUSE BOOK

Predstavu smo još uvijek i dalje polirali i dotjerivali. Shodno specijalnoj bilježnici koju smo zvali „HAHAHA – APLAUS BOOK“. To je ustvari bio čudan template , koji je sadržavao svojevrsnu „dramaturgiju“ ove predstave. Svaka tačka programa (radnja, pokret, muzika itd.) bila je tu detaljno opisana – sa precizno naznačenim, programiranim mjestima u radnji – od sekunde do sekunde – kako i gdje publika treba da reaguje. A moguće reakcije su bile: ili smijeh (različitog intenziteta), znači HA HA HA, ili aplauz.

Nakon svakog izvođenja mjerili smo reakciju publike prema ovom template, i ako na nekom pointu reakcija nije bila onakva kakvu smo predvidjeli – onda smo mijenjali – ritam, brzinu, soundtrack, pokret – sve dotle dok ne bismo postigli željenu reakciju.

Share This Story, Choose Your Platform!

More Stories from this Chapter

Related production