HERMETIČKA FAZA TRAŽENJA VLASTITOG IZRAZA

HERMETIČKA FAZA LJETO 1979 – 80

Nakon ljetnog projekta (u ljeto 79. godine) naša se skupina raspršila u različitim smjerovima i mi smo imali potrebu da ozbiljno i intenzivno sami počnemo radimo i da otkrijemo šta zaista hoćemo.
U to vrijeme smo radili u našem stanu u Titovoj 12, u kuhinji je bio naš atelje, naš plesni studio i – čak – pozorište, je bio u našoj dnevnoj sobi. To je bila stara austrougarska zgrada ‘Majstor i Margarita’ stil, sa veoma visokim plafonima i ogromnim sobama sa namještajem i detaljima (boemskim), i uspomenama nagomilanim tokom generacija (stan u kome se Iva rodila i gdje je živjela njena porodica više od 100 godina).
To je bilo vrijeme beskonačnog eksperimenta, vrijeme puno otkrića i miješanja različitih pozadina, pravaca. Iva svježa sa studija pozorišne drame, a Petar još na školovanju klasičnog baleta. Balet, pozorište, istorija pozorišta, toliko toga da se podijeli …
Okruženi knjigama, umjetnosti, literaturom i ogledalima baletskog studija koje smo postavljali preko cijelog zida stvarali smo vezu između pokreta, maske i muzike. I sve to oblikuje u ono što će postati naša teatarska estetika.

ČUDESNA SIMBIOZA

Nakon što smo završili poglavlje sa grupom zatvorili smo se jer smo imali neodoljivu potrebu da ponremo u stvaranje novih veza i značenja među raznim izražajnim sredstvima, da eksperimentišemo bez granica i sintetiziramo naše backgrounds i inspiracije.
Na prvom mjestu maska i pokret.

Maska

Moja afera sa maskom počinje nekoliko godina ranije za vrijeme studiranja. Na tavanu Titove 12 našla sam jednu kaširanu masku, vjerovatno karakter za neku operu. Moj otac vajar je često pravio scenografije za opere – otuda i ova maska. Osjetila sam tada već nešto “magnetic”. Molila sam oca da mi objasni tehniku pravljenja maski. Vrlo šturo mi je rekao da prvo trebam izvajati, onda ili napraviti gipsani model pa kaširati novinama i stirkom ili direktno kaširati. U vremenu koji slijedi (pomalo obojeno alkoholom univerzitetskog zivota sa jedne strane, a s druge strane silnim inspiracijama, slikama, idejama koje sam dobivala studirajući teatar – Maska je postojala sve fascinantnija.
Počela sam da odlazim u podrum – crn, scary, vlažan. Na tlu je ležala gomila ilovače. Prve maske pravila sam u podrumu.
Usput sam napisala 2 igrokaza:
– jedan je Kuga (inspirisan Antonen Artoom) – ulični spektakl
– drugi je Čovjek i smrt
Moj diplomski rad bio je “Maska u pozorištu”.
Tek zajedno sa Petrom maska počinje da zauzima bitno mjesto.

Pokret

Petrova afera sa pokretom počinje isto godinama ranije. Fascinacija i talenat za pokret, ples, sinhronizaciju pokreta, tijelo u pokretu. Linije tijela, okreti skokovi, prkošenje je gravitaciji – Petar već kao dijete otkriva radost u savladavanju i kršenju fizičkih zakona.
Sljedeći logičan aspekt je pravljenje raznih kompozicija od ovih elemenata i linija na muziku – do čitavih koreografija i vizija. Ovo se sve ispoljilo prirodno – iz njega samoga.
Kao tinejdžera ga ovaj osjećaj dovodi u razne plesne grupe, folklorne grupe i tako dalje u okviru čega prirodno uvijek ubrzo ispliva kao exceptional talent.
I tako u određenom momentu pronalazi ga skaut agent i uvodi u oficijelnu baletsku školu / Akademiju Narodnog Pozorista u Sarajevu. Tehnika klasičnog baleta učena na ovoj školi je bila striktna ruska Vaganova tehnika. Tokom studija dobiva dodatni master training usmjeren na formiranje budučih solista – od prominentnih Ruskih i Rumunskih baletskih nastavnika. Nakon završetka akademije Petar igra u ansamblu pozorišta jednu sezonu.
Petar završava čitavu akademiju krišom od roditelja koji nisu bili supportive za baletske karijere nego za profesionalne karijere kao nauka, medicina i slično.

Maska i Pokret

U našoj hermetičkoj fazi ova dva elementa dolaze u čudnu simbiozu: maska i pokret.
Petar je iniciran u realm maske, a ja sam inicirana u realm pokreta. Počinjem učiti baletsku tehniku i vježbati svaki dan; vježbanje zajedno ostaje kao konstanta sljedećih 40 plus godina.

U ovom periodu napisali smo i manifesto.

Još su se stvari iskristalisale u ovom periodu koje će postati konstanta ID našeg stila i rada:

  • Radimo i radićemo uvijek zajedno.
  • U izolaciji ali sami, ne kao team.
  • Mi kreiramo sve elemente: od story i scenaria, do maski i ostalih vizuelnih elemenata, do koreografije i do izvođenja.
  • Dakle kompletni autori.

U ovom periodu napisali smo i manifesto.

Share This Story, Choose Your Platform!

2020-07-06T01:02:37+02:00
Go to Top