Leopoldina – Sarnavke, Titova 12

Iva je odrasla u kući u Titovoj 12 gdje su tri generacije familije, prevashodno ženska strana familije živjeli svi zajedno na okupu. Jedan pravi matrijarhat. Iva je bila u centru pažnje i kao jedino dijete svi su se borili da joj poklone najbolju moguću pažnju. Pored majke, majke njene mame i pra-bake u stanu su živjele još i dvije sestre njene bake. Neudate i bez vlastite djece. Ivine tetke; Olga i Helena Sarnavka. Svaka je imala svoju zasebnu i sa posebnim ugođajem uređenu sobu gdje je Iva rado boravila i bila zabavljana na smjenu od strane svake tetke posebno. U kući je Iva pored škole dobivala i privatno obrazovanje sa izuzetno posvećenom pažnjom na kreativnu edukaciju od strane sve tri tetke posebno jer sve tri su bile nastavnice u penziji. Sa najstarijom tetkom Helenom Iva je nastavila imati nevjerovatno prisnu vezu još do kraja četvrte godine fakulteta. Teta Helena je bila osoba sa kojom je Iva mogla podijeliti sve svoje tajne i koja je razumjela sve Ivine pubertetske i studentske buntovničke ispade.

Ivine tetke: Helena, Lola, Olga, šetaju ulicama Sarajeva

Glavna inspiracija za kreiranje lika Leopoldine bila je, najvjerovatnije, njena teta Helena.

Iva je odrasla u kući u Titovoj 12 gdje su tri generacije familije, prevashodno ženska strana familije živjeli svi zajedno na okupu. Jedan pravi matrijarhat. Iva je bila u centru pažnje i kao jedino dijete svi su se borili da joj poklone najbolju moguću pažnju. Pored majke, majke njene mame i pra-bake u stanu su živjele još i dvije sestre njene bake. Neudate i bez vlastite djece. Ivine tetke; Olga i Helena Sarnavka. Svaka je imala svoju zasebnu i sa posebnim ugođajem uređenu sobu gdje je Iva rado boravila i bila zabavljana na smjenu od strane svake tetke posebno. U kući je Iva pored škole dobivala i privatno obrazovanje sa izuzetno posvećenom pažnjom na kreativnu edukaciju od strane sve tri tetke posebno jer sve tri su bile nastavnice u penziji. Sa najstarijom tetkom Helenom Iva je nastavila imati nevjerovatno prisnu vezu još do kraja četvrte godine fakulteta. Teta Helena je bila osoba sa kojom je Iva mogla podijeliti sve svoje tajne i koja je razumjela sve Ivine pubertetske i studentske buntovničke ispade.

Ivine tetke: Helena, Lola, Olga, šetaju ulicama Sarajeva

Glavna inspiracija za kreiranje lika Leopoldine bila je, najvjerovatnije, njena teta Helena.

Share This Story, Choose Your Platform!

related production