MANIFESTO

“Stanite, gospodine don Kihote,
i smislite, da ovo sto vi rušite,
krhate i ubijate, nisu istinski
Mauri, nego lutke od kruta papira”.

Servantes: Don Kihot

Teatarska radionica “Maska i pokret” postoji zato da bi ostvarila svoju vlastitu predodžbu o pozorištu. Po toj zamisli ono (pozorište) nije mozaični zbir “poslova”, niti slučajno ili “nadahnuto” opredjeljenje, nego ozbiljno i detaljno (ne “intelektualističko”) ispitivanje svih njegovih slojeva i to pomoću dva odabrana scenska sredstva: maske i pokreta. Povezujemo vještinu izradjivanja maske i tehniku klasičnog baleta, jer vjerujemo

  • —da maska nije likovna, završena forma, dio likovno-scenske opreme, nego pozorišni znak, FIZIČKI ZNAK RADNJE, shvaćene kao djelovanje koje ima jasan cilj.
  • —da njena funkcija nije samo u “pojašnjavanju”, mimetičkom predstavljanju tipa (to je najbanalnija upotreba maske), nego i u samostalnom djelovanju, i dvosmjernom preobražavanju: i gledaoca i izvodjača.
  • —da je maska oduvijek bila vezana za glumca-Igrača, i to ne tako što ga je obezličavala, nego naprotiv, osmišljavala i činila da on povjeruje u svoju magičnu vještinu.
  • da pokret (”klasični” baletski) ne mora da se gubi u kvazi-romantičarskom hermetizmu, jalovim simbolima ili delsarovskoj opisnosti, nego da može, razvijajući svoj univerzalni jezik da uspostavi vezu sa izvorima pozorišta.

Iva Kostović-Mandić, Sarajevo, ‘79.