LAID-BACK / CHILL-OUT – MOŽE LI SE TO NAZVATI TEATROM?

Neprestano se borimo sa mišlju: Komadi zasnovani na likovima, na improvizaciji među publikom, može li se to uopšte nazvati teatarom?

Može li se interaktivno pozorište IKAD nazvati pozorištem?

Imajući u vidu šta smo do sada napravili, iza čega smo do sada čvrsto stajali i za koje umjetničke postulate smo se uporno borili, nesumnjivo bi se mogao izvući samo jedan zaključak…,

ali…

Po definiciji P. Bruka, jedan nastupa, a drugi ga gleda; ovo što je moguće.

Share This Story, Choose Your Platform!

More Stories from this Chapter