Nieuw Symbolistisch Theater

Faza popularizacije stila. Uvođenje novih žanrova. Pronalaženje široke publike. Početkom 90 tih godina Nieuw Symbolistisch Theater je važio kao “ein von der profileersten theatergruppen West Europe“.

Nieuw Symbolistisch teatar osnovali su Iva Kostović-Mandić i Petar Mandić 1985. godine u Amsterdamu. Pod imenom Nieuw Symbolistisch Theater napravili su i postavili dvije izuzetne produkcije: jednu „vizuelnu komediju“ i jednu veliku open-air produkciju.
Kao i kod pređašnjih produkcija iz perioda Maska i pokret i ovdje Iva & Petar nastupaju kao kompletni autori – od vlastitog scenarija, koreografije, kreacije maski, scenografije do izvođenja. U poređenju sa prethodnim produkcijama, u produkcijama Nieuw Symbolistisch Teatra scenografija i scenski efekti dobivaju bitniju ulogu. Za ovu fazu vezane su i nove tehnike izrade maski bazirane na tehnikama iz filmske industrije.

Traženje (i pronalaženje) “prave” publike
Za razliku od perioda Maska i pokret, koji karakteriše traganje i istraživanje maske u pozorištu i nastajanje vlastitog scenskog jezika u „akademskom“, od „obične“ publike donekle izolovanom krugu pozorišnih ljudi – sa incidentalnim doticajem sa pravom publikom, period Nieuw Symbolistisch Teatra karakteriše traganje – i konačno i pronalaženje – „prave“ publike i komunikacija sa širokom publikom.
Ovo traganje, koje je rezultiralo brojnim nastupima u najrazličitijim lokacijama – od klasičnih pozorišta i opernih kuća do brojnih festivala i pozornica na otvorenom i učestalim turnejama širom Evrope – nosilo je sa sobom i neminovnu popularizaciju stila, bavljenje novim žanrovima, itd.

Popularizacija stila i novi žanrovi
Iako se koriste i dalje istim sredstvima (maska, pokret, muzika), i sami su i dalje kompletni autori, produkcije u periodu NST su u mnogo čemu drugačije.
Žanr komedije predstavlja logičan korak u traganju za širokom publikom. Ali napraviti komediju bez riječi, koristeći samo maske, (plesni) pokret i unaprijed snimljen sound-track, bio je sam po sebi još jedan novi izazov. Nakon mnogih pokušaja i experimenata napravljena je definitivna verzija predstave (Le triomphe de la Fidélité – kasnije Eine Antike Soap Opera) i to je otvorilo vrata širokoj publici.
Dok Soap Opera predstavlja logičan korak u traženju komunikacije sa širokom publikom po tome što je komedija, naredna produkcija Miracles Now ih ipak dovodi nazad u realm njihovih izvornih vlastitih poruka i misli, karakterističnih za period Maska i pokret, ali ovaj put toliko aktuelnih i jasnih da bi mogle uzburkati savremenu široku publiku.
Miracles Now je, nema sumnje, najzrelija i najkompleksnija produkcija autora – koja sjedinjuje sa jedne strane sva njihova dugogodišnja istraživanja na području maske, pokreta i muzike, sa druge strane njihova bogata iskustva stečena na području komunikacije sa širokom publikom.

Politizacija
Iako prevashodno komedija, Soap Opera je u isto vrijeme i „razračun“ autora sa konzument-orijentisanim mrtvačkim teatrom, sa dekadencijom građanskog pozorišta i snobizmom.
Oslanjajući se dobrim dijelom na radove i misli Noama Čomskog, Miracles Now se bavi savremenim mitovima i kritikuje hipokriziju modernog, demokratskog, konzumentskog društva.
Ove dvije predstave samo su naizgled dijametralno drugačije jedna od druge; u suštini, i kroz jednu i kroz drugu predstavu provejava nota provokacije, ironije i kritički odnos autora prema određenim pojavama u okviru jednog određenog društvenog-političkog sistema (u ovom slučaju savremenog zapadnog kapitalističkog društva).

Podrška i saradnja
Veliki broj teatarskih profesionalaca bili su od esencijalne važnosti u ovoj fazi rada .. putem raznih oblika saradnje – naročito na području promocije i marketinga (da pomenem samo neke):
Nederlands Theater Institute; Divera Stavenuiter (Nederlands Instituut voor de Dans); Theatre group Sheer Madness; Minnie Marx, actress; George Isherwood, theatre director and actor; Jeroen Kranenburg, actor; De Kleine Komedie Amsterdam; Virginia Friedlaender, impresario; Joost Budde; Frans Bronkhorst (Impresariaat Frans Bronkhorst); Interpresario; Manuela Buske Wir Agenten.
Izvodjenja Nieuw Symbolistisch Teatra su redovno bila praćena recenzijama, pozorišnim kritikama i osvrtima u brojnim dnevnim novinama i časopisima. Početkom 90 tih godina NST je važio kao „ein von der profiliersten theatergruppen West Europe“. >> See full press coverage

Produkcije Nieuw Symbolistisch Theater

Le Triomphe Fidélité / kasnije Eine Antike Soap Opera
Vizuelna komedija zamišljena kao bizarna barokna revija; niz divertismana (zabavnih činova) sa čitavim spektrom velikih (kao živuće lutke) grotesnih likova. Dva izvođača u ulozi više od 25 likova.

  • Premijera Le Triomphe de la Fidelite – DE KLEINE KOMEDIE AMSTERDAM 1986
  • Premijera Eine Antike Soap Opera – STADSSCHOUWBURG RIJSWIJK 1992
  • Mnogobrojni nastupi i turneje u Holandiji, Njemačkoj, Belgiji, Italiji, Švicarskoj i Španiji. 

Miracles Now, The World Of Modern Myths
Preuzimajući formu Danteove božanstvene komedije i koristeći vizuelni, non-verbal jezik zasnovan na slikama i novim simbolima proizašlim iz masovnih medija, reklama i pop-kulture – Miracles Now odgovara na pitanja: Šta je naša savremena mitologija? U kojoj mjeri smo mi dio te mitologije?

Nieuw Symbolistisch Teatar djelovao je pod tim imenom do 1993.

Productions by Nieuw Symbolistisch Theater

Press reviews
Nieuw Symbolistisch Theater

COMPANIES FOUNDED BY IVA & PETAR

tragalačka faza

TEATAR MASKA I POKRET

FAZA POPULARIZACIJE

NIEUW SYMBOLISTISCH THEATER

TEATAR MEĐU PUBLIKOM

MR. IMAGE THEATRE

CHOCOLATE ART

MY MASK CHOCOLATE