NA SVOJ NAČIN.

Iva Kostović-Mandick i Petar Mandick su dvoje umjetnika, pozorišni stvaraoci, pisci i izvođači koji su više od tri decenije svog života posvetili stvaranju vlastitog teatra.

Umjetnici potiču iz Sarajeva, gdje su završili studije (Petar je baletski igrač, Iva je dramaturg) i započeli svoju karijeru teatrom „Maska i Pokret“. Od tada djeluju međunarodno, a od 1984. godine žive i rade u Amsterdamu.
Iako oboje sa klasičnim teatarskim obrazovanjem, ubrzo nakon završetka studija odlučuju da neće nastaviti karijeru u tradicionalnom teatru nego ići svojim putem.

RADE ZAJEDNO.

Već više od tri decenije rade zajedno, kombinuju svoja različita iskustva, obrazovanja, pristup, i interes koji se tiče ​​vizuelne umjetnosti, teatra, pokreta, maske i muzike i stvaraju nove veze između ovih različitih elemenata. Dopunjujući jedno drugo i oblikujući sve to u ono što postaje temelj njihove vlastite teatarske estetike.
Napravili su i postavili predstave u kojima su kompletni autori, od pisanja, kreiranja scenarija i koreografije do inscenacije i dizajniranja svih vizualnih elemenata. Konačno, i kao glavni izvođači u većini svojih predstava.

TEATRI I PRODUKCIJE.

Konstantno se obnavljajući i uvijek istražujući van svoje komforne zone, uspjeli su se izraziti na raznim poljima teatarskog djelovanja, bilo da su to predstave na sceni, interakcija među publikom ili čak predstave na ulici.
Osnovali su Teatar Maska i Pokret (1981) – kasnije pod imenom (nazvan) teatar The Mask; Nieuw Symbolistisch Theatre (1986); Mr Image Theatre (1995); i chocolate brand “My mask” (2009).
Napravili su i postavili predstave koje su nagrađivane i koje su igrane u teatrima i na teatarskim festivalima širom Evrope.

REAKCIJE.

Od samog početka bili su zapaženi i podržani od strane eminentnih pozorišnih stručnjaka. Uvršteni su u Enciklopediju modernog teatra kao osnivači novog oblika van-institucionalnog teatra sa jedinstvenom estetskom orijentacijom i u potrazi za načinom za korištenja maske i pokreta kao medijumom za teatarski izraz. Njihov rad pratili su istaknuti pozorišni kritičari a. o.: Dalibor Foretić, Dževad Karahasan, Marko Kovačević, Slavko Milanović. O dramatičnoj upotrebi maske u njihovim pozorišnim predstavama napisane su brojne recenzije, prikazi i eseji.

Osvojili su nekoliko značajnih pozoričnih nagrada a. o.: Nagrada Cau Ferrat za majstorsku upotrebu maske, i VEN nagrada 3 Zlatne zvijezde za najosmišljeniji eksperiment.
Sve njihove pozorišne predstave snimljene su i adaptirane za TV Sarajevo.

MASKA U DJELIMA IVE & PETRA.

U njihovim predstavama maska nikad nije bila shvaćena kao rekvizit ili puki dekorativni atribut. Nasuprot, ​​maska kao dramski nosilac radnje zauzima važno mjesto u njihovim produkcijama i jedna je od najbitnijih karakteristika njihovog teatarskog jezika.
Masku kao moćan teatarski instrument istraživali su i koristili u raznim teatarskim situacijama: kao dramatični instrument radnje/nosilac dramske radnje (Ispovijesti gospođice Leopoldine); kao arhetipski simbol (Neko je ubio pjesmu); kao komedija/groteska (Le Triomphe de la Fidélité); kao interakcija (Mr. Image); i kao instrument iluzije (Project Kloon).
Svaka produkcija predstavlja neki drugi aspekt istraživanja upotrebe maske u teatru.