OPORAVAK I ZLATNA ERA SOAP OPERE

Osjećali smo se ponekad gotovo kao „rock-stars“ kad smo dolazili na mjesta gdje smo igrali. Pres nas je opisivao kao „jednu od najprofiliranijih grupa (alternativnog uličnog teatra) u Evropi“, govorilo se o „fans“ i „friends“ Soap-opere…

Zadobili smo dakle publiku, pres nas je obožavao, mogli smo udobno živjeti od prihoda od izvođenja predstave i konačno „odahnuti“.

Oformilo se mišljenje presa (u njemačkoj): – do perfekcije dotjerano izvođenje, humoristic, parodic, satiric show. Razumijevanje i appreciation naročito u Njemačkoj, zašto je predstava naročito u Njemačkoj naišla na dobar prijem – vjerovatno zbog vrlo jake tradicije operete i buržujskog pristupa teatru – tako da su mnogi odmah mogli uočiti parodiju na mrtvačko pozorište i zaista uživati u tome.

Sada kada smo konačno bili postigli šta smo priželjkivali (”we finally nailed it”) – šta je još uopšte moglo krenuti ukrivo?

Anegdota: – Prije interneta i mobil telefona: pojavili se na pogrešan datum

Share This Story, Choose Your Platform!

More Stories from this Chapter

Related production