PRAVLJENJE DJEČIJE PREDSTAVE I REKVIJEMA

Kreiranje dječije predstave bilo je krajnje profesionalno: brzo, jednostavno i efikasno. Sugestija da napravimo i jednu predstavu za djecu došla je od Zajednice za profesionalna pozorišta i ljudi koji su se već duže vremena osjećali odgovorni (i pomalo pod pritiskom medija – jer gotovo nijedan članak koji je u to vrijeme izašao o nama nije bio bez onog „A kako da im se novčano pomogne?“) da treba da nam omoguće da počnemo redovno zarađivati sa svojim radom.

Dječiju predstavu pravili smo paralelno sa radom na Rekvijemu, u stvari u kratkoj pauzi pravljenja Rekvijema.

Radili smo u kući: u jednoj sobi maske za dječiju, u drugoj sobi uvježbavali, u trećoj sobi je Vladimir imao improviziran studio gdje je komponovao, u četvrtoj sobi Rekvijem…

Predstava je dakle i napravljena (scenario, maske, kostimi, muzika) i uvježbana i izvedena – prije rekvijema. Premijerna kritika je opet bila izuzetno entuziastična i krajnje pozitivna, i sve je u roku od par mjeseci bilo spremno da krene na turneje po opštinama, lokalnim teatrima, domovima kulture i školama, uz bitne nastupe na festivalima lutkarstva što je opet sa sobom donijelo značajne kritike i konačno i neke prihode.

Foto sesija sa maskama iz Rekvijema na starom jevrejskom groblju u Sarajevu. Foto: Luca Gavagna

Share This Story, Choose Your Platform!

Related productions