Pres: Teatar Maska i Pokret - Neko je ubio pjesmu - SAM ENTUZIJAZAM NIJE DOVOLJAN - Nada Rakić