PRAVLJENJE DJEČIJE PREDSTAVE I REKVIJEMA – MUZIKA I VLADIMIR

... u jednoj sobi maske za dječiju, u drugoj sobi uvježbavali, u trećoj sobi je Vladimir imao improviziran studio gdje je komponovao, u četvrtoj sobi Rekvijem...