ŠTA JE NAŠA SAVREMENA MITOLOGIJA? U KOJOJ MJERI SMO MI DIO NJE?

Sve kulture su nastale i uvijek upravljane određenom „MITOLOGIJOM“. MITOLOGIJA je živi sistem kolektivnog vjerovanja; pravila i zakoni koji čine da svaka kultura funkcioniše u cjelini. Određuje nečiji životni stil i dovodi ga u harmoniju: sa samim sobom; sa datim vremenom i nacijom; sa univerzumom.
Ako postavimo pitanja: Šta (ko) danas stvara našu stvarnost? Šta preokuplja našu pažnju i pomaže u oblikovanju naših mišljenja? – sigurno ćemo morati doći do zaključka da MASOVNI MEDIJI igraju veliku ulogu u našem životu. Preusmjeravaju, uključuju i isključuju našu pažnju na različite GLOBALNE PROBLEME, dovode u fokus dramatične (mitske) priče o ratovima i miru. Sa preciznošću dokumenta donose priče o katastrofama i milostima (gracijama) u naše živote. Ukazuju na opasnosti po naše zdravlje i našu dobrobit i kako ih izbjeći. Apeliraju na naša najdublja osjećanja i potrebu za sigurnost i pripadnost.

MITSKE PRIČE SE UVIJEK UZIMAJU KAO “ISTINITE”

Ipak, čini se da se te priče nikada ne događaju u nečijoj neposrednoj okolini. Uvijek se dešavaju u nekom dalekom svijetu MITSKE REALNOSTI. Stoga su MESINĐERI / “ŠAMANI” / IZVEŠTAČI uvijek bili tu da ljudima prenose MITSKE PRIČE.

U našoj kulturi, mediji (prvenstveno svijet VIJESTI I OGLASA) su one oštre pametne oči koje skaniraju univers i hrane našu potrebu za mitskim pričama tako što magično uključuju i isključuju svijet dramatičnih događaja. Koristeći se MOĆNIM SLIKAMA, ZNAKOVIMA, VJEŠTINOM REDIGOVANJA, LICIMA U CLOSE-UPU, IKONAMA, RIJEČIMA, ZVUKOVIMA, STATISTIKAMA I ČINJENICAMA – mediji i advertencije prikazuju ‘čuda’ (a ‘čuda’ su direktna manifestacija mitova; dokaz da mitovi zaista postoje) – i suptilno nas „usmjeravaju“ da napravimo „pravi“ izbor ŠTA JE za nas DOBRO a ŠTA NIJE.

MIRACLES NOW – SVIJET MODERNIH MITOVA

(Carstvo) (Svera) Područje djelovanja MIRCLES NOW je SAVREMENA MITOLOGIJA. Preuzimajući OBLIK Danteove božanstvene komedije i koristeći VISUELNI, NEVERBALNI JEZIK zasnovan na slikama i novim simbolima proizašlim iz masovnih medija, reklama i pop-kulture – priča o ŽIVOTNOM PUTU u MIRACLES NOW se kreće kroz tri faze – prema razumijevanju šta je potrebno za postizanje “konačne sreće” u našem modernom, demokratskom, potrošačkom društvu.

Prilično tmurna i do određene mjere čak i humoristična / apsurdna poruka provejava predstavom: nema veze koliko se trudite i mislite da ste slobodni u vlastitim izborima, ne možete izbjeći ‘mitsku stvarnost’, u kojoj ste još uvijek uhvaćeni.

NOVE VRSTE MASKI

MIRACLES NOW je VIZUELNI PROJEKAT čiji se simbolički jezik može čitati samo u kombinaciji pokreta/plesa, vizuelnih iluzija, videa i projekcija. Međutim MASKE zauzimaju – kao i u svim drugim produkcijama Ive i Petra Mandića – vrlo bitnu ulogu.
Do sada viđene samo na filmu, a sada po prvi put na pozornici (sceni), u ovoj pretstavi autori koriste precizne (specifične) FOAM LATEX FULL-BODY MASKS pomoću kojih prikazuju (oslikavaju) maske našeg vremena – razlicite likove, poznate ličnosti, heroje i zlikovce (zločince). Funkcija superrealističnih maski je ovdje da transformiše realnost u novu – „MORE-REAL-THAN-THE-REAL-LIFE“ stvarnost.

Photo Gallery