KOMPLEKSNA PRIČA I IGRA OGLEDALA

Predstava »Uvertira za jedan rekvijem« dosljedan je produžetak ranijeg rada teatra Maska i pokret. Ostajući u okviru svoga kruga izražajnih sredstava – uvećane maske koja se kombinira sa ljudskim tijelom, muzikom i pokretom – oni ovom predstavom čine korak dalje u usložnjavanju sižea i individualiziranja likova koji su ovdje povezani složenim uzajamnim dramskim odnosima.

Dok je u sradištu prethodne predstave bio jedan lik (Leopoldina) u čijoj su funkciji (i sjećanju) svi ostali, u ovoj su predstavi likovi i njihovi odnosi organizirani po binarnome, opozicijskom modelu, tako da svaki lik ima u drugome liku svoju suprotnost – dvojnika.

Ovakva struktura formulira kompleksnu »priču« (ili, tačnije, niz priča, pošto je, naravno, likove i među njima uspostavljene odnose moguće tumačiti na više načina), i nagovještava igru ogledala koju pokreću uzajamni odnosi likova.

DVOJNIK I ILUZIJA

Glavni lik, Sebastijan, na kraju životnog putovanja, vraća se ‘kući’ – neposredno prije svoje smrti. On proživljava nekoliko epizoda sa utvarama iz svog jalovog života (djetinjstvo sa umrlom majkom, vjenčanje sa umrlom mladom, rođendan sa umrlim harlekinom). Radnja ide naizgjed retrospektivno unazad ali u isto vrijeme i nezadrživo unaprijed – ka krajnjem cilju – Sebastijanovom obračunu sa Gustavom, njegovim fiktivnim demonom, grubijanom, dvojnikom u prugastom odijelu.

Glavni lik, Sebastijan, na kraju životnog putovanja, vraća se ‘kući’ – neposredno prije svoje smrti. On proživljava nekoliko epizoda sa utvarama iz svog jalovog života (djetinjstvo sa umrlom majkom, vjenčanje sa umrlom mladom, rođendan sa umrlim harlekinom). Radnja ide naizgjed retrospektivno unazad ali u isto vrijeme i nezadrživo unaprijed – ka krajnjem cilju – Sebastijanovom obračunu sa Gustavom, njegovim fiktivnim demonom, grubijanom, dvojnikom u prugastom odijelu.

SCENSKI PROSTOR KAO MIKROKOSMOS

Scenski prostor je organizovan tako da sugeriše mikrokosmos. Osiromašena slika ljudskog života postignuta je već organizacijom scenskog prostora – svođenjem svih životnih prostora na nekoliko bitnih i svih događaja na nekoliko zapamćenih.

S lijeve strane scene nalazi se privilegovano mjesto Gustavovog vječitog boravljenja, prostor u koji Sebastijan nema pristupa. Na desnoj strani proscenijuma je prostor koji simbolizira dvorište i u kome se odvijaju scene iz djetinjstva. Centralni prostor je prazan. Iz dubine središnjeg dijela scene prema prosceniju pojavljuju se likovi Žena u crnom, koje predstavljaju neku vrstu hora, suđaja, likove porodilja i pogrebnika. U središtu scene u toku predstave pojavljuje se svadbeni sto, koji u narednoj sceni postaje odar. U isto vrijeme taj sto je jedno i drugo, a takođe i mjesto čulnog uživanja.

MUZIKA KAO SUŠTINSKI DIO PREDSTAVE

U ovoj, kao i u prethodnim predstavama teatra Maska i pokret muzika nosi važnu funkciju. Ovaj put je to komponovana muzika Vladimira Kostovića, rađena prema zamišljenim prizorima u dogovoru sa autorima predstave. Pored funkcionalnosti muzika Vladimira Kostovića ima još jednu odliku: muzika dopunjava sadržaj prizora, a ponegdje ga čak i komentariše i time čini ne samo formalni nego suštinski dio predstave.

Overture For A Requiem - Theatre Maska i Pokret

OVERTURE FOR A REQUIEM

PREDSTAVA S MASKAMA U JEDNOM DIJELU

Scenario, dramatugija, koreografija, maske i izvođenje:
IVA KOSTOVIĆ-MANDIĆ & PETAR MANDIĆ

Muzika, compozicija i izvođenje:
VLADIMIR KOSTOVIĆ

Lica:
SEBASTIJAN
GUSTAV u prugastom odijelu
MAJKA sa 4m dugom kosom
MLADA golih grudi
DAMA u zelenoj haljini
HARLEKIN sa marionetom
4 ŽENE U CRNOM

Premijera:
DUBROVAČKE LJETNE IGRE 21 August 1983

Trajanje: 70 minuta bez pauze

PRESS ARTICLES

„ČUDESNO ANIMIRANE MASKE – To što su umjetnici pokazali bilo je majstorstvo u animiranoj maski. Pokazali su u stvari kako maska može biti jedan okvir za određen karakter u okviru kojeg se pokretom i primjernom koreografijom može ostvariti reljefni lik.”

– Dubrovnik Summer Festival – Premiere

„Maske, pokret i muzika jedini su elementi pozorišta »Maska i pokret«, ali u variranju njihovih izražajnih mogućnosti i istraživanju odnosa u koje se mogu staviti, oni ne samo da govore i komuniciraju novim pozorišnim jezikom nego tvore i jednu čudesnu stvarnost u kojoj se prepliću najrazličitija značenja.“

Jadranka VRANIĆ-BOŽOVIĆ, theater critic

„Prisustvom simboličkih elemenata realistička i psihološki motivisana priča transformirana je i ovdje stiče složenije značenje. Značenje predstave može se shvatiti dvojako: ili je to priča o neostvarenom kontaktu između ljudi, ili konstatacija da kontakt ne može biti nikada ostvaren zbog ustrojstva ljudske prirode, odnosno ustrojstva svijeta. U tom svijetu niko se ne realizuje kao potpuni nosilac života.“

-Slavko Milanović, playright,dramaturg, theatre critic

„Po definiciji, svaki projekt s ‘nijemim’ likovima mora računati sa jednostavnim i tipičnim sižeom. Međutim, članovi teatra »Maska i pokret» i na ovom planu nalaze rješenje i nijemim likovima uspijevaju formulirati složene sižejne konstrukcije. Bez riječi oni stvaraju likove individualizirane u mjeri koja ih daleko odvaja od tipskoga i međusobno povezane složenim i netipičnim uzajamnim dramskim odnosima.“

– Dževad Karahasan, writer, philosopher

Full Press Coverage

OUVERTURE FOR A REQUIEM – PLAYLIST

Overture for A Requiem premijerno je izvedena na Dubrovačkim ljetnim igrama 20. August 1983. Zbog vrlo specifičnih tehničkih uslova, predstava je igrana samo na odabranim festivalima / mjestima koja su mogla pružiti ambijent potreban za izvođenje.

 • DUBROVNIK SUMMER FESTIVAL – PREMIERE
  Dubrovnik (YU), 20 August 1983

 • TV SARAJEVO – OUVERTURE FOR A REQUIEM TV ADAPTATION
  Sarajevo (YU), 01, 02 November 1983

 • MELKWEG
  Amsterdam (NL), 02, 03 February 1984

 • CC TILBURG
  Tilburg (NL), 19 April 1984

 • FESTIVAL OF FOOLS SPIEGELTENT
  Den Haag (NL), 02 June 1984

 • VLISSINGEN STRAATESTIVAL
  Vlissingen (NL), 29 July 1984

 • V MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE VALLADOLID
  Valladolid (ES), 13, 14 September 1984

 • STEIGENBERGER/LOS ANGELESPLATZ
  Berlin (DE), 25 July – 03 August 1986

 • DIE WERKSTSTATT DÜSSELDORF
  Düsseldorf (DE), 22 Oktober 1988

Photo Gallery