MASKA U DJELIMA IVE & PETRA

Maska je oduvijek zauzimala važno mjesto u radu Ive i Petra. Istraživanje maske usmjereno je na razne aspekte dramske upotrebe maske. Svaka predstava otkriva nove mogućnosti izražavanja kroz masku:
U predstavi „Neko je ubio pjesmu“ maska se razotkriva kao simbol koji se razvija putem radnje. „Mme Leopoldines Memoires“ pokazuje da maska poseduje i svoj „unutarnji“ život. U „Overture for a Requiem“ maska postaje usložnjen reljefni lik. A u vizuelnoj komediji „Le Triomphe de la Fidélité“ maska je osnovno sredstvo kreiranja groteske.
Usavršavanje koncepta koji uključuje super realističnu masku započelo je produkcijom Miracles Now, a svoj vrhunac je dosegao formatom koji se zove Project Kloon.

SUPER-REALISTIČNE MASKE U SAVREMENIM TEATARSKIM IZVEDBAMA

Upotreba Maska (posebno super-realistične maske, žive replike stvarne osobe) može danas zadobiti novu funkciju u teatru. Dok je istorijski maska predstavljala sredstvo transformacije iz svakodnevnog u božansko, simbol koji „nevidljivo pretvara u vidljivo“, danas u našoj self-imiđem opsjednutoj kulturi – super-realistična maska može postati nosilac modernih značenja, metafora savremenog vremena.

Ljudsko kloniranje oduvijek je zaokupljalo ljudsku maštu. (Konspirasi) Teorije zavjere o klonovima predsjednika i poznatih ličnosti žive u ljudskom umu (raspiruju ljudsku maštu), posebno kada DNK eksperimenti, transplantacije lica, vještačka inteligencija itd. više nisu naučna fantazija.

Do sada su Iva i Petar realizirali projekat Kloon samo u kontekstu korporativnih evenata, kao spektakularni / iluzionistički efekat za introdukciju generalnog direktora ili predsjednika. Međutim, autori proučavaju nove mogućnosti da nadrealističnu masku koriste ne samo kao sredstvo stvaranja iluzija u svrhe zabave, nego i kao odraz modernog vremena.

IZ VLASTITOG STUDIA

U djelima Ive i Petra maska se pojavila/osvanula/oformila u stotinama lica. Sve maske za svoje produkcije kreiraju Iva i Petar sami. Tokom svoje karijere dizajnirali su stotine maski u raznim oblicima i materijalima: od uvećanih, grotesknih maski sa fiksnim izrazom do super-realističnih fleksibilnih (full-body) maski – s glumcima koji su potpuno transformirani u “more-real-than-real-life” likove. U proteklim decenijama savladali su i dalje razvili različite sofisticirane tehnike, počevši od tradicionalnog vajanja do vrhunskih tehnika specijalnih efekata iz filmske industrije, i koristili se najširim spektrom materijala za modeliranje, oblikovanje i ulivanje, uključujući plastiku, foam, silikone i uretane.

Međutim, ako se može govoriti o „vještini i majstorstvu“ izrade maske, onda je maska klona tome najbliža. Tokom veoma detaljnog postupka, klonska maska se na kraju stavlja na drugu osobu. Pod nazivom “Mask Illusion” Projekt Kloon je prvi format koji su autori prikazali, ali na tom području možemo očekivati više.

Photo Gallery