THEATER


AMSTERDAM – Kleine Komedie

Le Triomphe de la Fidelite

‘Ik ga vandaag de dag zelden naar het theater omdat algemeen bekend is dat het theater op sterven na dood is.

‘Ik ga vandaag de dag zelden naar het theater omdat algemeen bekend is dat het theater op sterven na dood is. In leder geval verwacht Ik, els Ik al naar het theater ga, dat ik iets moois zie of iets dat me aan het lachen of huilen maakt. Ik persoonlijk zie af en toe graag iets educatiefs of klassieks.’
Een schokkend oordeel over podiumkunsten zoals is terug te vinden in de uitslag van de enquête ‘Wat verwacht men van hedendaags theater?’ die door het Nieuw Symbolistisch Theater uit Amsterdam zou zijn gehouden onder mensen die dan ook nog liefhebber van deze kunstvorm heten te zijn.
Aan de hand van wat hel publiek kennelijk wil moest wel een voorstelling ontstaan als Le Triomphe de la Fidelite, waarmee door het Symbolistisch Theater tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de toeschouwer. Trouw aan de verlangens van de betalende bezoeker (‘hun wensen zijn ons bevel’) geeft de groep waar om gevraagd wordt. Rücksichtslos worden fragmenten gebruikt uit gewild klassiek en modern repertoire, dit alles gesponsord door De Vereniging voor Ontwijding van Oude en Moderne Monumentale Fouten, die onbaatzuchtig heeft bijgedragen.
De ontstane produktie is ‘uiteraard’ bedoeld om te vermaken en vooral veel te lachen, omdat vanouds bekend is dat dit bevrijdend werkt en zelfs sprake is van sexuele opwinding die een verhoogde spanning van het psychisch niveau verschaft. Ga er maar aanstaan. Bovendien krijgt het in het theater aanwezige volk alles nog eens opgediend op een voor hun begripsvermogen noodzakelijke platvloerse manier, die heden ten dage fraai wordt omschreven als neo-decadentie.
Een ‘nieuwe stroming’ die er op uit Is je bewust te maken van de eeuwige waarden van ‘Schone Kunsten’. Wat je te zien krijgt is dan ook een reeks van verheven scènes die alles bij je wakker maken wat maar enigszins met ‘klassieke theaterbeleving’ te maken heeft. Het betreft een visuele voorstelling met gemaskerde acteurs die als poppen, levend op de muziek, over het podium gaan. Amusement voor In de donkere theaterzaal.

THEATER


AMSTERDAM – Kleine Komedie

Le Triomphe de la Fidelite

‘Ik ga vandaag de dag zelden naar het theater omdat algemeen bekend is dat het theater op sterven na dood is.

‘Ik ga vandaag de dag zelden naar het theater omdat algemeen bekend is dat het theater op sterven na dood is. In leder geval verwacht Ik, els Ik al naar het theater ga, dat ik iets moois zie of iets dat me aan het lachen of huilen maakt. Ik persoonlijk zie af en toe graag iets educatiefs of klassieks.’
Een schokkend oordeel over podiumkunsten zoals is terug te vinden in de uitslag van de enquête ‘Wat verwacht men van hedendaags theater?’ die door het Nieuw Symbolistisch Theater uit Amsterdam zou zijn gehouden onder mensen die dan ook nog liefhebber van deze kunstvorm heten te zijn.
Aan de hand van wat hel publiek kennelijk wil moest wel een voorstelling ontstaan als Le Triomphe de la Fidelite, waarmee door het Symbolistisch Theater tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de toeschouwer. Trouw aan de verlangens van de betalende bezoeker (‘hun wensen zijn ons bevel’) geeft de groep waar om gevraagd wordt. Rücksichtslos worden fragmenten gebruikt uit gewild klassiek en modern repertoire, dit alles gesponsord door De Vereniging voor Ontwijding van Oude en Moderne Monumentale Fouten, die onbaatzuchtig heeft bijgedragen.
De ontstane produktie is ‘uiteraard’ bedoeld om te vermaken en vooral veel te lachen, omdat vanouds bekend is dat dit bevrijdend werkt en zelfs sprake is van sexuele opwinding die een verhoogde spanning van het psychisch niveau verschaft. Ga er maar aanstaan. Bovendien krijgt het in het theater aanwezige volk alles nog eens opgediend op een voor hun begripsvermogen noodzakelijke platvloerse manier, die heden ten dage fraai wordt omschreven als neo-decadentie.
Een ‘nieuwe stroming’ die er op uit Is je bewust te maken van de eeuwige waarden van ‘Schone Kunsten’. Wat je te zien krijgt is dan ook een reeks van verheven scènes die alles bij je wakker maken wat maar enigszins met ‘klassieke theaterbeleving’ te maken heeft. Het betreft een visuele voorstelling met gemaskerde acteurs die als poppen, levend op de muziek, over het podium gaan. Amusement voor In de donkere theaterzaal.