THEATRE ON TV


Wednesday, Second Channel – 8 p.m.

“MASKA I POKRET” THEATER PERFORMANCES ON TV

The editorial board of drama program has included in the cycle of plays from this year’s festival of small and experimental stages the play “Mme Leopoldine’s Memoires” by theatre “Maska i Pokret” from Sarajevo.
Along with the recording of the play “Somebody has Killed the Play” from last year’s festival, this new play will complete the picture of the research efforts of Iva Kostović-Mandić and Petar Mandić in terms of examining the expressive possibilities of masks and movements in performing arts.
While in the play “Somebody has Killed the Play” the authors use the mask as a “theatrical means”, ie a sign that develops through action, in the play “Mme Leopoldine’s Memoires” they prove that the mask has its “inner life” that can open to deeper psychological layers within a particular dramaturgy of the play.

Both plays were adapted and realised for TV media by director Mladen Sihrovski.

POZORIŠTE NA TV


Srijeda, drugi kanal – 20.00 sati

PREDSTAVE TEATRA »MASKA I POKRET«

Redakcija dramskog programa je u ciklus predstava sa ovogodišnjeg festivala malih i eksperimentalnih scena uvrstila i predstavu »Ispovijest gospođice Leopoldine« teatra »Maska i pokret« iz Sarajeva.
Uz snimak predstave »Neko je ubio pjesmu« sa prošlogodišnjeg festivala ova nova predstava će pozorišnim TV gledaocima upotpuniti sliku istraživačkih nastojanja autora Ive Kostović — Mandić i Petra Mandića na planu ispitivanja izražajnih mogućnosti maske i pokreta u pozorišnoj umjetnosti.
Dok u predstavi »Neko je ubio pjesmu« autori masku koriste kao »pozorišno sredstvo«, odnosno znak koji se razvija putem radnje, dotle u predstavi »Ispovijest gospođice Leopoldine« dokazuju da maska posjeduje svoj »unutarnji život« koji može da se otvori do dubljih psiholoških slojeva u okviru određene dramaturgije predstava.

Obje predstave za TV medij prilagodio je i realizovao reditelj Mladen Sihrovski.