DUBROVNIK SUMMER FESTIVAL


VISIT OF „THEATRE MASKA I POKRET” FROM SARAJEVO

MIRACULOUSLY ANIMATED MASKS

The guest appearance of the ‘Maska i Pokret Theatre’ from Sarajevo at the very end of the drama program at the Dubrovnik Summer Festival was an interesting and refreshing experience.

It is a pity that the Sarajevans performed in the garden/park of the Centre school, in a space that, no one knows why, does not suit the festival audience and in a space that was not marked in the usual way with the signs about the event.

What we saw from Sarajevans, that is, the theatre whose only members are Iva and Petar Mandić, was the mastery in the animated mask. For many years, these artists have been engaged with mask and movement as their theatrical expression, and the play “Overture for a Requiem” has shown true mastery.

In fact they showed how a mask can be a frame for a certain type, for a certain character, within which a relief character can be achieved through movement and exemplary choreography. The mask is in fact a certain possibility of artistic research and expression, as well as the stage experiment of Iva and Petar Mandić, who are the authors of the scripts, masks, choreography and performers.

These artists know these possibilities well, so they successfully achieve honesty and purity of play and expression in the play without any difficulties. We will also say that it is really a shame that a small part of the festival audience saw this play, and it is also a pity that it was shown only once according to the program.

(M. J.)

DUBROVAČKE LJETNE IGRE


GOSTOVANJE „TEATRA MASKA I POKRET” IZ SARAJEVA

ČUDESNO ANIMIRANE MASKE

Gostovanje „Teatra maska i pokret’ iz Sarajeva pri samom završetku dramskog programa i Dubrovačkih ljetnih igara bio je interesantan i osvježavajući doživljaj na Igrama.

Šteta je što su Sarajlije nastupile u vrtu škole Centar, u prostoru koji, da nitko ne zna zašto, ne leži festivalskoj publici i u prostoru koji nije na uobičajen način bio obilježen upozorenjima o tom događaju.

To što smo vidjeli od Sarajlija, odnosno teatra čiji su jedini članovi Iva i Petar Mandić, bilo je majstorstvo u animiranoj maski. Ovi se umjetnici dugo godina bave maskom i pokretom kao kazališnim izrazom, i predstavom „Uvertira za jedan rekvijem” pokazali su pravo majstorstvo.

Pokazali su u stvari kako maska može biti jedan okvir za određen tip, za određen karakter u okviru kojeg se pokretom i primjernom koreografijom može ostvariti reljefni lik. Maska je u stvari i određena mogućnost likovnog istraživanja i izražavanja, kao i scenskog eksperimenta Ive i Petra Mandića koji su autori scenarija, maski, koreografije i izvođači.

Te mogućnosti ovi umjetnici dobro znaju pa bez teškoća uspješno u predstavi ostvaruju iskrenost i čistoću igre i izraza. Reći ćemo i to da je prava šteta što je mali dio festivalske publike vidio ovu predstavu, a šteta je i što je ona prema programu bila prikazana samo jedanput.

(M. J.)