IZ RADNIH BILJEŠKI


Amsterdam, april 1986

O MODERNOJ ZABAVI

Korijeni idealnog modela zabave za naše vrijeme mogu se naći u melodrami, čiji sinkretizam (opera, balet, drama, dekor), formalizam, ispraznost sadržaja – po analogiji sadrži sve elemente koji treba da budu zastupljeni u novoj zabavi.

Predstava označava stvaranje modela zabave koji će odgovarati duhu našeg vremena. Moderna zabava nosiće neminovno sljedeća obilježja kulture:

U određenoj fazi dekadencije umjetnost se sve više okreće tradicionalnim izvorima, to jest postaje sve više klasicistička.
Ali u ovom slučaju odnos prema tim izvorima neće (kao kod ranijh klasicizama) biti izrazito imitativan, to jeste neće izražavati težnju dostizanja uzora iz prošlosti, nego će (shodno dekadentnoj svijesti o prošlosti kao procesu “neprekidnog propadanja”) imati izvesnu ironično- porodiljsku distancu prema njima.

Zabava će se, dakle, progresivno svoditi na ismijavanje nekog opšte-poznatog klišea / stereotipa, koji će sve manje imati veze sa aktuelnošću, a sve više biće samom sebi svrha.

Ovakvo (dekadentno) stanje svijesti nužno će teziti groteski kao scenskom izrazu koji podrazumijeva prevlast forme nad sadržajem, dekorativnost, stilizaciju, svođenje pojedinačnog na opšte i t.d.
Moderna zabava otjeloviće potrebu za pozorištem kao za nečim izlišnim, za život suštinski nebitnim.

U dramaturškom smislu, navedenoj formi zabave odgovaraće fragmentarnost kao slika društvenog stanja otuđenja, površne, epizodne informisanosti i interesovanja.

Korijeni idealnog modela zabave za naše vrijeme mogu se naći u melodrami, čiji sinkretizam (opera, balet, drama, dekor), formalizam, ispraznost sadržaja – po analogiji sadrži sve elemente koji treba da budu zastupljeni u novoj zabavi.

IZ RADNIH BILJEŠKI


Amsterdam, april 1986

O MODERNOJ ZABAVI

Korijeni idealnog modela zabave za naše vrijeme mogu se naći u melodrami, čiji sinkretizam (opera, balet, drama, dekor), formalizam, ispraznost sadržaja – po analogiji sadrži sve elemente koji treba da budu zastupljeni u novoj zabavi.

Predstava označava stvaranje modela zabave koji će odgovarati duhu našeg vremena. Moderna zabava nosiće neminovno sljedeća obilježja kulture:

U određenoj fazi dekadencije umjetnost se sve više okreće tradicionalnim izvorima, to jest postaje sve više klasicistička.
Ali u ovom slučaju odnos prema tim izvorima neće (kao kod ranijh klasicizama) biti izrazito imitativan, to jeste neće izražavati težnju dostizanja uzora iz prošlosti, nego će (shodno dekadentnoj svijesti o prošlosti kao procesu “neprekidnog propadanja”) imati izvesnu ironično- porodiljsku distancu prema njima.

Zabava će se, dakle, progresivno svoditi na ismijavanje nekog opšte-poznatog klišea / stereotipa, koji će sve manje imati veze sa aktuelnošću, a sve više biće samom sebi svrha.

Ovakvo (dekadentno) stanje svijesti nužno će teziti groteski kao scenskom izrazu koji podrazumijeva prevlast forme nad sadržajem, dekorativnost, stilizaciju, svođenje pojedinačnog na opšte i t.d.
Moderna zabava otjeloviće potrebu za pozorištem kao za nečim izlišnim, za život suštinski nebitnim.

U dramaturškom smislu, navedenoj formi zabave odgovaraće fragmentarnost kao slika društvenog stanja otuđenja, površne, epizodne informisanosti i interesovanja.

Korijeni idealnog modela zabave za naše vrijeme mogu se naći u melodrami, čiji sinkretizam (opera, balet, drama, dekor), formalizam, ispraznost sadržaja – po analogiji sadrži sve elemente koji treba da budu zastupljeni u novoj zabavi.