APELDOORNSE STADSBLAD | TONEEL


THE MASK

The Mask is a Yugoslavian theatre group founded in 1978. The group consists of Iva and Petar Mandich. Both are originally ballet dancers and dramatists. As the name suggests, the group works a lot with masks. Thereby ballet technique and music are used extensively.

The climate for experimental theatre groups is not favourable in Yugoslavia. The Mask therefore performs frequently abroad. The programme “Madame Leopoldine’s memoirs”, which is also performed in Gigant, was shown at Berlin Summer Festival and the Barcelona International Theatre Festival, among others. It is a one-act play without words, a study of loneliness. Masks are used as characters. During previous performances in the Netherlands, the production received favourable reviews in the Parool and Volkskrant. “Madame Leopoldine’s memoirs” is a highly visual event that at times looks almost realistic due to the appearance of the masks that has an alienating effect.
The performance is organised in cooperation with the Centre for Artistic Education. Starts at 21:00.

APELDOORNSE STADSBLAD | TONEEL


THE MASK

The Mask is een Joegoslavische theatergroep die in 1978 werd opgericht. De groep bestaat uit Iva en Petar Mandich. Beiden zijn van origine balletdanser en dramaturg. De groep werkt, zoals de naam doet vermoeden, veel met maskers. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ballettechniek en muziek.

Het klimaat voor experimenteel ingestelde theatergroepen is in Joegoslavië niet gunstig. The Mask treedt daarom veel op in het buitenland. Het programma „Madame Leopoldine’s memoires”, dat ook in Gigant gespeeld wordt, was onder meer te zien op het zomerfestival van Berlijn en het Internationaal Theaterfestival van Barcelona. Het is een eenakter zonder woorden, een studie over eenzaamheid. Hierbij worden maskers gebruikt als karakters. Tijdens eerdere voorstellingen in Nederland kreeg de produktie lovende kritieken in Parool en Volkskrant. „Madame Leopoldine’s memoires” is een uiterst visueel gebeuren dat af en toe haast realistisch aandoet door het uiterlijk van de maskers dat vervreemdend werkt.
De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Kunstzinnige vorming. Aanvang 21.00 uur.