TEATAR »MASKA I POKRET«


(Subota, druqi kanal — 17.00 sati)

TV SNIMAK »PRIČA O PLAVOM CVIJEĆU«

Autori ove predstave su Petar i Iva Mandić. Ovo dvoje mladin Ijudi pripremili su veoma zanimljivu predstavu. Izvrsni igrači, najbolji poznavaoci maske kod nas, neumorni tragaoci, Mandići su napravili dječiju predstavu, izuzetno bogatu i slojevitu, a ipak jednostavnu i jasnu. Ova predstava predstavlja dragocjen doprinos traganjima na planu spajanja lutkarstva sa teatrom maski.

TEATAR »MASKA I POKRET«


(Subota, druqi kanal — 17.00 sati)

TV SNIMAK »PRIČA O PLAVOM CVIJEĆU«

Autori ove predstave su Petar i Iva Mandić. Ovo dvoje mladin Ijudi pripremili su veoma zanimljivu predstavu. Izvrsni igrači, najbolji poznavaoci maske kod nas, neumorni tragaoci, Mandići su napravili dječiju predstavu, izuzetno bogatu i slojevitu, a ipak jednostavnu i jasnu. Ova predstava predstavlja dragocjen doprinos traganjima na planu spajanja lutkarstva sa teatrom maski.