Press: Theatre Maska i Pokret - Somebody has Killed the Play - YOUTH AND PLAY, MASK AND MOVEMENT - Safet Plakalo

11th THEATRE PLAYS BIH | SARAJEVO NEWSPAPER


Safet PLAKALO

YOUTH AND PLAY, MASK AND MOVEMENT

The Youth Theatre from Sarajevo with the play “Fastidious Girl” and Iva Kostović and Petar Mandić with the play “Somebody has Killed the Play” performed on the festival stage, with a long round of applause from the Jajce audience.

JAJCE — Last night, here is, your reporter, during the play “Fastidious Girl” of Sarajevo Youth Theatre, in a moment that reminded us of the most beautiful acting days of Professor Kaća Dorić, thought how he, after all, still young is. On the stage of the Jajce House of Culture, quite youthfully played Asja Pavlović, Halima Saratlić, Sead Bejtović, Vanja Albahari, Ksenija Bebinac, Drago Buka, Melanija Lešić, Rade Čolović and Alija Aljović.

“Fastidious Girl” is a very old text by Kosta Trifković (when even Uncle Vlajko Ubavić says Uncle Kosta) who, when someone wants, can become a modern theatre. Very convincingly, with a dose of theatrical supremacy, the girls and boys from the Youth Theatre played a typical Harp, and at the same time they sang and danced so that even the strictest Parisian variety would envy them. During that time, director Katarina Dorić hid behind the decor, and only after the show began to be accompanied by volleys of applause, she shyly let them know that she was also in Jajce.

Despite the good play of the Youth Theatre, which Jajce audience at the right time rewarded with applause on the open stage, this text will take the title of another theatrical event.

Namely, Iva Kostović i Petar Mandić performed last night, a young married theatre couple better known as “Maska i Pokret” and even better known under the title of their extraordinary play “Somebody has Killed the Play”. Oh, how those two fanatical theatre lovers just sweated last night!

And it is not too difficult to say that in our country the “donors” of funds for culture and art have little or no measures. Instead of immediately putting Iva and Pero “under state protection”, they just nod benevolently and seem to say:
— “It’s good, kids, just keep on going like this!”

And nobody gives money! Iva and Pero deserve to have a special theatre established for them.

By the way, Jajce was hit by rain yesterday. Some older people say that such a storm is not remembered here, and there are those who did not notice that it rains at all: all the time they were in the House of Culture where “Dance-idious” and Iva and Pero were happening.

S. PLAKALO

11. POZORIŠNE IGRE BiH | Sarajevske novine


Safet PLAKALO

IGRA I MLADOST, MASKA I POKRET

Na sceni festivalskoj nastupili su, uz dugotrajan aplauz jajačke publike Pozorište mladih iz Sarajeva sa predstavom »Izbiračice«, te Iva Kostović i Petar Mandić s predstavom »Neko je ubio pjesmu«

JAJCE — Vaš vam je izvještač sinoć, u jednom trenutku »Izbiračice« Pozorišta mladih u Sarajevu, u trenutku igre koja nas je podsjetila na najljepše glumačke dane profesorke Kaće Dorić, pomislio kako je, ipak, mlad. Na sceni jajačkog Doma kulture sasvim mladalački razigrali su se Asja Pavlović, Halima Saratlić, Sead Bejtović, Vanja Albahari, Ksenija Bebinac, Drago Buka, Melanija Lešić, Rade Čolović i Alija Aljović.

»Izbiračica«, to je jedan sasvim stari tekst Koste Trifkovića (za koga čak i čika Vlajko Ubavić kaže čika Kosta) koji, kada neko hoće, može da postane savremeni teatar. Vrlo ubjedljivo sa jednom dozom teatarske nadmoći, djevojke i mladići iz Pozorišta mladih odigrali su jednu tipičnu Harfu, a pri tom su pjevali i igrali tako da bi im na tome pozavidio i najstrožiji pariški varijete. Za to vrijeme rediteljica Katarina Dorić na samo njoj sličan način doživljavanja teatra, krila se iza kulisa i tek nakon što su predstavu počele ispraćati salve aplauza, stidljivo im je stavila na znanje da se i ona nalazi u Jajcu.

Unatoč dobroj igri Pozorišta mladih, koju je jajačka publika u pravo vrijeme nagradila aplauzima na otvorenoj sceni ovaj tekst će ponijeti naslov o jednom drugom teatarskom događaju.

Sinoć su naime, nastupili i Iva Kostović i Petar Mandic, mladi bračni teatarski par poznatiji pod imenom »Maska i pokret« i još poznatiji pod naslovom njihove izvanredne predstave »Neko je ubio pjesmu«. O, kako su se samo sinoć oznojili to dvoje fanatičnih zaljubljenika u teatar!

I nije preteško reći da kod nas »davaoci« sredstava za kulturu i umjetnost pomalo i nemaju mjere. Umjesto da Ivu i Peru odmah stave »pod zaštitu države« oni samo blagonaklono klimaju glavom i kao da vele:
— »Dobro je to djeco samo nastavite tako!«

A pare niko ne daje! Iva i Pero zavređuju da im se osnuje poseban teatar.

Inače, Jajce je juče zahvatila kiša. Kažu neki stariji ljudi da takvo nevrijeme ovdje nije zapamćeno, a ima i onih koji uopšte nisu primijetili da uopšte pada kiša: sve vrijeme bili su u Domu kulture gdje su se događali »Igračica« i Iva i Pero.

S. PLAKALO