OKRUGLI STO


JUGOSLOVENSKI FESTIVAL LUTKARSTVA BUGOJNO

RAZMIŠLJANJA SELEKTORA

Delo Mandićevih nije samo iznenadjenje, već i izuzetno zanimljiv rezultat. Izvrsni igrači, najbolji poznavaoci maske kod nas, neumorni tragaoci, Mandići su ovoga puta napravili dečju predstavu, izuzetno bogatu i slojevitu, a ipak jednostavnu i jasnu. Dragocen doprinos našim traženjima na planu spajanja lutkarstva sa teatrom maski.

DALIBOR FORETIĆ:
Kod predstave  "Plavo cvijeće" teatra  "Maska i pokret" nametnulo mi se pitanje šta znači maska u lutkarskom teatru.  Zadrani su masku nosili  dok je Teatar "Maska i pokret" masku animirao.  Ispričali su nam jednostavnu i pitku priču izražajnim maskama, kostimom i jednostavnom scenografijom doprinijeli jedinstvenom i uzbudljivom,  iznad svega lijepom scenskom doživljaju.

NEVENKA FILIPOVIĆ:
Kad sam čestitala posle predstave Mandićevim,  rekla sam im: stvorili ste nam veselje za srce,  dušu i oči...

SLAVKO ŠANTIĆ:
Nemam potrebe da ponovaljam ono što je Dalibor iscrpno analizirao, ali samo jednu napomenu:  Ijudi su odvajkada masku animirali. Samo masku treba savladati, pa je onda animirati,   a to teatru  "Maska i pokret" izvrsno polazi  za rukom.  Inače,  ova predstava izuzetno ispunjava svoju pedagošku funkciju. Predstava u četiri sata popodne koju su posmatrala djeca protekla je od počatka do kraja u jednom jedinstvenom aplauzu.

GRADIMIR GOJER:
Teatar "Maska i pokret" je najsiromašniji i posljednjih godina najuspješnijl bosanskohercegovački teatar.  Porazno je za nas koji se bavimo  pisanom riječi da je trebalo da prođe dvije godine njihovog uspješnog djelovanja pa da Dalibor Foretić  (prim.  u tjedniku  "Danas") napiše jedan sistematičan i analitičan tekst o njihovom stvaralaštvu.  Uz sve pohvale  "Priči o plavom cviječu",  imam jednu malu primjedbu ovoj predstavi  a to je tekst koji ide u off-u:  ne kažem da je on slab,   ali mislim da je suvišan,  jer predstava dovoljno govori  za sebe.   Ovdje je bilo riječi o animiranju maske. Mislim da Mandićevi zapravo ritmiziraju čitav prostor i tako stvaraju zapravo uslove za animiranje maske.
Šteta što ovdje u informativnoj selekciji nije pokazana njihova svakako najbolja predstava  "Uvertira za jedan rekvijem".

IVAN IVANOVSKI:
Biću kratak. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovaj ansambl jedinstven u Jugoslaviji. Njihovi projekti (svi) su vitalni. Želim da istaknem adaptibilnost ovog projekta. "Plavo cvijeće" je prikazano u parku u Skopju i hiljadu mališana je pažljlvo slušalo i gledalo ovu predstavu. Žao ml je što i ovde nije napolju prlkazana pa da može da je vidi hiljadu dece.

OKRUGLI STO


JUGOSLOVENSKI FESTIVAL LUTKARSTVA BUGOJNO

RAZMIŠLJANJA SELEKTORA

Delo Mandićevih nije samo iznenadjenje, već i izuzetno zanimljiv rezultat. Izvrsni igrači, najbolji poznavaoci maske kod nas, neumorni tragaoci, Mandići su ovoga puta napravili dečju predstavu, izuzetno bogatu i slojevitu, a ipak jednostavnu i jasnu. Dragocen doprinos našim traženjima na planu spajanja lutkarstva sa teatrom maski.

DALIBOR FORETIĆ:
Kod predstave  "Plavo cvijeće" teatra  "Maska i pokret" nametnulo mi se pitanje šta znači maska u lutkarskom teatru.  Zadrani su masku nosili  dok je Teatar "Maska i pokret" masku animirao.  Ispričali su nam jednostavnu i pitku priču izražajnim maskama, kostimom i jednostavnom scenografijom doprinijeli jedinstvenom i uzbudljivom,  iznad svega lijepom scenskom doživljaju.

NEVENKA FILIPOVIĆ:
Kad sam čestitala posle predstave Mandićevim,  rekla sam im: stvorili ste nam veselje za srce,  dušu i oči...

SLAVKO ŠANTIĆ:
Nemam potrebe da ponovaljam ono što je Dalibor iscrpno analizirao, ali samo jednu napomenu:  Ijudi su odvajkada masku animirali. Samo masku treba savladati, pa je onda animirati,   a to teatru  "Maska i pokret" izvrsno polazi  za rukom.  Inače,  ova predstava izuzetno ispunjava svoju pedagošku funkciju. Predstava u četiri sata popodne koju su posmatrala djeca protekla je od počatka do kraja u jednom jedinstvenom aplauzu.

GRADIMIR GOJER:
Teatar "Maska i pokret" je najsiromašniji i posljednjih godina najuspješnijl bosanskohercegovački teatar.  Porazno je za nas koji se bavimo  pisanom riječi da je trebalo da prođe dvije godine njihovog uspješnog djelovanja pa da Dalibor Foretić  (prim.  u tjedniku  "Danas") napiše jedan sistematičan i analitičan tekst o njihovom stvaralaštvu.  Uz sve pohvale  "Priči o plavom cviječu",  imam jednu malu primjedbu ovoj predstavi  a to je tekst koji ide u off-u:  ne kažem da je on slab,   ali mislim da je suvišan,  jer predstava dovoljno govori  za sebe.   Ovdje je bilo riječi o animiranju maske. Mislim da Mandićevi zapravo ritmiziraju čitav prostor i tako stvaraju zapravo uslove za animiranje maske.
Šteta što ovdje u informativnoj selekciji nije pokazana njihova svakako najbolja predstava  "Uvertira za jedan rekvijem".

IVAN IVANOVSKI:
Biću kratak. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ovaj ansambl jedinstven u Jugoslaviji. Njihovi projekti (svi) su vitalni. Želim da istaknem adaptibilnost ovog projekta. "Plavo cvijeće" je prikazano u parku u Skopju i hiljadu mališana je pažljlvo slušalo i gledalo ovu predstavu. Žao ml je što i ovde nije napolju prlkazana pa da može da je vidi hiljadu dece.